ROS – Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er en analyse av all risiko som virksomheten, enkeltmennesker eller grupper kan utsettes for. ROS skal danne grunnlaget for forebyggende tiltak og beredskapsplaner.

Ny Lov om kommunal beredskapsplikt – med bl.a. krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse, og utarbeidelse av beredskapsplaner – trådte i kraft fra 1. januar 2010.

ERG AS besitter meget høy kompetanse innen ROS og beredskapsplanlegging, og kan bistå både offentlig og privat sektor.