Beredskap og krisehåndtering

ERG AS har bred og spesifikk erfaring fra oppbygging av planverk, gjennomføring av kurs og øvelser og krisehåndtering i praksis fra offentlig og privat sektor. Vi kan tilby:

  • Gjennomgang og evaluering av eksisterende planverk
  • Bistand til oppdatering av eksisterende planverk
  • Bistand til utarbeidelse av nytt planverk

God beredskap gir trygghet, kompetanse og god økonomi. Vi kan skreddersy løsninger for alle typer organisasjoner.

  • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
  • Beredskapsplanlegging
  • Utarbeidelse eller revisjon av beredskapsplanverk
  • Opplæring av ledere og nøkkelpersonell
  • Planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser