Bakgrunns- og referansesjekk

Den enkelte bedrift bør jevnlig analysere sikkerhetssituasjonen relatert til sine materielle og immaterielle verdier. Hva er det viktigste å beskytte? Dette kan for eksempel være bedriftens kompetanse og teknologi.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har gjort en undersøkelse som viser at svært mange bedrifter lar være å sjekke bakgrunnen til søkere grundig nok.

ERG AS kan foreta bakgrunns- og referansesjekk på en diskret måte