Forebygging av barnebortføring

Forebygging:
Er du bekymret for at ditt barn kan bli bortført, bistår vi med å utarbeide nødvendige tiltak for at du skal bli trygg og få bedre kontroll over situasjonen. Vi har god erfaring med forebygging av flere slike saker.

Oppsporing og tilbakeføring:
Er ditt barn bortført bistår vi, sammen med våre samarbeidspartnere, med eventuell oppsporing og tilbakeføring.

I denne type saker er tidsperspektivet og å innhente rettslig kjennelse om foreldreansvaret vesentlig. Ved behov bistår vi med advokathjelp.

For ytterligere informasjon om barnebortføring se vår underside.

 

Reportasje i BA

bortført.no

Barnebortføring – regjeringen.no