Sikkerhetsrådgiving

Sikkerhetsrådgiving kan tilbys til enkeltpersoner, familier, privat og offentlig virksomhet som føler seg utsatt for hendelser knyttet til truende atferd og eller kriminell virksomhet.

Gjennom rutiner og tiltak vil sikkerhetsrådgivingen ta sikte på å redusere frykt og å avsløre og eliminere truslene og den kriminelle virksomheten.

ERG AS sine partnere har høy innsikt i og kompetanse på dette feltet og kan tilby rådgiving og å stille som mentor for den / de som er utsatt.