Gransking / Utredning

Gransking har til formål å klarlegge fakta, altså et hendelsesforløp eller en bestemt situasjon, evaluere det som har skjedd og eventuelt anbefale tiltak for å hindre uønskede hendelser i fremtiden.

Resultatet av en gransking vil være beslutningsgrunnlag for forebygging og eventuelle endringer i driften av virksomheten. Ved behov kan vi også bistå med advokathjelp.

ERG AS har erfaring fra flere store nasjonale og internasjonale granskingssaker, som forsøk på selskapsovertakelse, økonomiske misligheter, ansvarsforhold innad i selskap, tyveri av teknologi, utro tjenere mm.

privat granskning, privat gransker