Kriminalteknikk/Film- og fotoovervåking

Kriminalteknikk
ERG AS har kriminaltekniske utredere / etterforskere med meget høy faglig kompetanse bl.a. innen åstedsundersøkelser etter branner, ulykker, ulike typer kriminalitet, dokumentasjon (foto/video, fingeravtrykk, DNA, sikring av materiell) og foto og videoanalyse.

Film/fotoovervåking
Videoovervåking kan både utløse alarm og bidra til å avdekke/identifisere uønsket handling. Vi har erfart at kvaliteten på opptak ofte er så dårlig at de ikke egner seg til videre oppfølging/etterforsking.

Vi kan bistå med råd til godt og sikkert utstyr og ikke minst egnet plassering for best mulig opptak.