Om barnebortføring

Tall fra Justisdepartementet januar 2011 viser at aldri før er så mange norske barn blitt bortført til utlandet av en av foreldrene. På bare ett år er antallet barnebortføringer fra Norge doblet – i fjor ble 61 barn bortført til utlandet.

Antall barn bortført til utlandet   Statistikk over bortført til hvilket land

Tall fra justisdep.

Justisdepartementet tror økningen skyldes at det er flere forhold over landegrensene. Mange barn bortføres til land som Norge har stor innvandring fra. Også norske bidragsregler kan bidra til barnebortføringer.

Økonomiske fordeler er motivet bak mange av bortføringene. Så lenge barnet oppholder seg hos den ene av foreldrene, skal den andre betale barnebidrag – selv om norske domstoler har slått fast at barnet er ulovlig bortført.