Ansvarsforhold i selskap

ERG AS har erfaring med gransking av ansvarsforhold innad i selskaper. Det har betydning for både erstatningsansvar og eventuelt straffeansvar.

  • Hvem var reelle eiere og ledere av selskapet?
  • Hvem har besluttet hva?
  • Hvem har hatt ansvar for eventuelle straffbare handlinger, inkl. avgiftsunndragelser, som selskapene har begått.