Privat etterforsking

Privat etterforsking har til formål å finne riktig fakta, fremskaffe bevis og/eller oppspore forsvunne gjenstander og/eller personer innen sivilrettslige og strafferettslige saker.

Hvis du er usikker på om du vil inngi en anmeldelse til politiet i en sak, kan vi bistå med rådgiving og evt. også forberedelse før saken bringes videre. Vi kan også bistå med advokathjelp.

ERG AS har erfaring fra både nasjonale og internasjonale etterforskingssaker. Har ditt firma / du kommet i en vanskelig situasjon, kan vi bistå.

Eksempel på vår etterforsking:

Dømt for forsikringssvindel. Engasjerte privatetterforskere og ble renvasket.

Om etterforsking av Monika saken

 

privat etterforskning, privat etterforsker,