Søk i våre sider:
FORSIDEN PRIVAT ETTERFORSKING GRANSKING / UTREDNING SIKKERHETSRÅDGIVING TRUSSELVURDERING OPERATIVE TJENESTER SAVNET PERSON BARNEBORTFØRINGSSAKER KRIMINALTEKNIKK RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING RANSFOREBYGGING BAKGRUNNS- OG REFERANSESJEKK KURS OG ØVELSER PARTNERE KONTAKTSKJEMA 
 
FORSIDEN > SIKKERHETSRÅDGIVING

bedrageri.JPG     SIKKERHETSRÅDGIVING

Sikkerhetsrådgiving kan tilbys til enkeltpersoner, familier, privat og offentlig virksomhet eller interessegrupper som føler seg utsatt for hendelser knyttet til truende adferd og eller kriminell virksomhet. 

Gjennom rutiner og tiltak vil sikkerhetsrådgivingen ta sikte på å redusere frykt og å avsløre og eliminere truslene og den kriminelle virksomheten.

ERG AS har høy innsikt i og kompetanse på dette feltet og vil tilby rådgiving og å stille som mentor for den / de som er utsatt.

Tar du kontakt med oss vil du møte diskresjon og profesjonalitet.ERG AS Etterforsking - Rådgiving - Gransking, Postboks 18, 5239 Rådal, tlf. +47 99870088, mail@erg.no, org.nr. 899510402mva.