Søk i våre sider:
FORSIDEN PRIVAT ETTERFORSKING GRANSKING / UTREDNING SIKKERHETSRÅDGIVING TRUSSELVURDERING OPERATIVE TJENESTER SAVNET PERSON BARNEBORTFØRINGSSAKER KRIMINALTEKNIKK RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING RANSFOREBYGGING BAKGRUNNS- OG REFERANSESJEKK KURS OG ØVELSER PARTNERE KONTAKTSKJEMA 
 
FORSIDEN > PRIVAT ETTERFORSKING

data.jpg          PRIVAT ETTERFORSKING

ERG AS sine etterforskere er rekruttert fra politiet og har årelang nasjonal og internasjonal erfaring fra analyse, operative tjenester, taktisk og teknisk etterforskning på høyt plan både i saker som omhandler allmenn kriminalitet, organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet. ERG AS benytter egne teknikere med lang erfaring med kriminalteknikk.

Vi kan tilby

    • rådgiving
    • analyse
    • etterforsking av alle typer saker

ERG AS har erfaring fra flere nasjonale og internasjonale etterforskingssaker. Har deres firma / du kommet i en vanskelig situasjon, kan vi bistå med analyse, rådgiving, etterforsking.

Ønsker du å inngi en anmeldelse til politiet kan vi bistå med rådgiving og forberedelse av saken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privat etterforsking har til formål å avdekke fakta, fremskaffe bevis og/eller oppspore forsvunne gjenstander og/eller personer både på det sivilrettslige området, og i forbindelse med straffbare handlinger, på oppdrag for private og offentlige oppdragsgivere." (Definisjon fra privatetterforskningsutvalgets innstilling til politi- og justisdepartementet.)

Dette innebærer som oftest å finne ut hva som faktisk har skjedd (etterforsking) og/eller ut fra foreliggende opplysninger, analysere hva som kan komme til å skje (forebygging).

Dette er det behov for på svært mange områder i samfunnet vårt, ikke bare i forbindelse med straffbare handlinger, men også ved alle typer rettstvister, konflikter, ulykker eller andre hendelser.ERG AS Etterforsking - Rådgiving - Gransking, Postboks 18, 5239 Rådal, tlf. +47 99870088, mail@erg.no, org.nr. 899510402mva.