Søk i våre sider:
FORSIDEN PRIVAT ETTERFORSKING GRANSKING / UTREDNING SIKKERHETSRÅDGIVING TRUSSELVURDERING OPERATIVE TJENESTER SAVNET PERSON BARNEBORTFØRINGSSAKER KRIMINALTEKNIKK RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING RANSFOREBYGGING BAKGRUNNS- OG REFERANSESJEKK KURS OG ØVELSER PARTNERE KONTAKTSKJEMA 
 
FORSIDEN > RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE

buisness2.jpg     RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er en omfattende analyse av all risiko som virksomheten, enkeltmennesker eller grupper kan utsettes for i virksomheter, institusjoner og lokalsamfunn.  ROS skal danne grunnlaget for forebyggende tiltak og beredskapsplaner.

Ny Lov om kommunal beredskapsplikt – med bl.a. krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse, og utarbeidelse av beredskapsplaner – trådte i kraft fra 1. januar 2010.

ERG AS besitter meget høy kompetanse innen ROS og beredskapsplanlegging, og kan bistå både offentlig og privat sektor.

Tar du kontakt med oss vil du møte profesjonalitet og vi vil kunne løse deres behov. ERG AS Etterforsking - Rådgiving - Gransking, Postboks 18, 5239 Rådal, tlf. +47 99870088, mail@erg.no, org.nr. 899510402mva.