Søk i våre sider:
FORSIDEN PRIVAT ETTERFORSKING GRANSKING / UTREDNING SIKKERHETSRÅDGIVING TRUSSELVURDERING OPERATIVE TJENESTER SAVNET PERSON BARNEBORTFØRINGSSAKER KRIMINALTEKNIKK RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING RANSFOREBYGGING BAKGRUNNS- OG REFERANSESJEKK KURS OG ØVELSER PARTNERE KONTAKTSKJEMA 
 
FORSIDEN > BAKGRUNNS- OG REFERANSESJEKK

data.jpg      BAKGRUNNS- OG REFERANSESJEKK

Den enkelte bedrift bør analysere sikkerhetssituasjonen relatert til sine materielle og immaterielle verdier. Hva er det viktigste å beskytte? Dette kan for eksempel være bedriftens kompetanse og teknologi.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har gjort en undersøkelse som viser at svært mange bedrifter lar være å sjekke bakgrunnen til søkere grundig nok.

ERG AS kan foreta bakgrunns- og referansesjekk på en diskret måteERG AS Etterforsking - Rådgiving - Gransking, Postboks 18, 5239 Rådal, tlf. +47 99870088, mail@erg.no, org.nr. 899510402mva.