Søk i våre sider:
FORSIDEN PRIVAT ETTERFORSKING GRANSKING / UTREDNING SIKKERHETSRÅDGIVING TRUSSELVURDERING OPERATIVE TJENESTER SAVNET PERSON BARNEBORTFØRINGSSAKER KRIMINALTEKNIKK RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING RANSFOREBYGGING BAKGRUNNS- OG REFERANSESJEKK KURS OG ØVELSER PARTNERE KONTAKTSKJEMA 
 
FORSIDEN > RANSFOREBYGGING

ran1_1.jpg       RANSFOREBYGGING

Banker og andre større virksomheter som behandler store kontantsummer, har de senere årene klart å sikre sine verdier på en tryggere måte. Dette har ført til en økning av ran mot mer utsatte virksomheter, som for eksempel døgnåpne bensinstasjoner og kiosker etc. Private hjem / enkeltpersoner har også blitt mer utsatt. Det har også vært en trend de siste årene at de ran som begåes mot sikrede virksomheter blir utført av godt organiserte norske og utenlandske kriminelle.

ERG AS sine seniorrådgivere har flere års erfaring fra gjennomføring av ransforebyggende kurs og øvelser i privat sektor. Kursene har vært godt mottatt og er utarbeidet i samarbeid med spesialister fra KRIPOS og politiet i Oslo og Bergen. Kursene kan om ønskelig føre til godkjenning hos HSH og sertifisering av foretaket/bedriften. Kursene inneholder også temaet konflikthåndtering.

I tillegg til de ransforebyggende kursene vil vi også kunne bistå med gjennomgang av eksisterende planverk eller utarbeidelse av nytt planverk.

Se mer informasjon under kurs og øvelser / ransforebygging.

Ransforebyggende kurs

 ERG AS Etterforsking - Rådgiving - Gransking, Postboks 18, 5239 Rådal, tlf. +47 99870088, mail@erg.no, org.nr. 899510402mva.