Søk i våre sider:
FORSIDEN PRIVAT ETTERFORSKING GRANSKING / UTREDNING SIKKERHETSRÅDGIVING TRUSSELVURDERING OPERATIVE TJENESTER SAVNET PERSON BARNEBORTFØRINGSSAKER KRIMINALTEKNIKK RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING RANSFOREBYGGING BAKGRUNNS- OG REFERANSESJEKK KURS OG ØVELSER PARTNERE KONTAKTSKJEMA 
 
FORSIDEN > PARTNERE

PARTNEREDaglig Leder Steinar K. Karlsen var politiinspektør og leder for Overvåkingspolitiet (POT)/Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) på Vestlandet i 10 år. Han har lang erfaring i operativ ledelse, tradisjonell og utradisjonell metodebruk, nasjonale og internasjonale etterforskingssaker, objekt- og personsikring mm. steinar@erg.no

Styreleder Arvid Ask, var politiavdelingssjef ved Trafikkavsnittet i Bergen. Han har bred erfaring fra politiet og spesialkompetanse i alle sider ved trafikktjenesten og fra etterforskning av økonomisk kriminalitet. Han er godkjent kursholder i ”Arbeidsvarsling”. Styreerfaring. arvid@erg.no

Berit Bachen Dahle, var politioverbetjent ved POT/PST med hovedvekt på etterretning. Hun har lang erfaring med etterforsking av vold og seksuelle overgrep mot kvinner og barn. Internasjonal erfaring fra politioppdrag og humanitært arbeid i konfliktsoner, bl.a. Kosovo, Afghanistan, Indonesia (Aceh), DR Kongo, Haiti og Liberia. Har hatt sikkerhetsoppdrag, evaluert risiko og utarbeidet sikkerhetsplaner bl.a. i Tunisia (under Libya-krigen), Mali og Sør-Sudan. I 2013 ble hun utpekt av FN som ekspert på kjønnsbasert vold (krigsforbrytelser) for Den Internasjonale Uavhengige Granskingskommisjonen For Syria. berit@erg.no

Odd Hilt, var politiavdelingssjef for etterretningsavdelingen i Bergen med ansvar for etterforsking av organisert kriminalitet, operativ analyse, spaning, kildebehandling og utradisjonelle etterforskingsmetoder. Han har erfaring fra økonomisk etterforsking, nasjonal og internasjonal etterforsking og fra privat sektor i sikkerhetsledelse, opparbeidelse av sikkerhetsstruktur og gjennomføring av ransforebyggende kurs. odd@erg.no

Alf Korsan, var politioverbetjent og seksjonsleder ved Bergen Sentrum politistasjon med ansvar for strategi og organisasjonsutvikling. Han har lang erfaring innen utvikling av virksomhetsplaner, evalueringer og prosjektledelse. Han har i tillegg lang politioperativ- og etterforskingserfaring. Er spesialutdannet innen etterforsking av økonomisk kriminalitet og har blant annet etterforsket en av Norges mest omfattende kunstsvindelssaker. alf@erg.no

Trygve Hillestad, relevant bakgrunn som regionleder i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Region vest, informasjonsleder i Bergen/Hordaland politidistrikt, seniorrådgiver innen Crisis Management hos Falck Nutec og beredskapsrådgiver i Osterøy kommune og hos Fylkesmannen, fotojournalist i BA . trygve@erg.no

Frank Solli, var politioverbetjent og politispesialist ved Kriminalteknisk seksjon i Vest PD i over 23 år. Han har erfaring fra alle typer alvorlige forbrytelser og fra store alvorlige ulykker som skip, fly, helikopter og trafikkulykker. Han har flere studier hos PHS innen Kriminalteknikk og Ledelse. Foreleser og sensor ved PHS. Internasjonale erfaring, bistått Kripos i 2005 i Thailand med identifiseringsarbeidet etter Tsunamikatastrofen. Er spesialist innen DNA, branner, identifisering og innbruddsåsteder. Erfaring som taktisk etterforsker. frank@erg.no

ERG AS har også knyttet til seg en spesialist på utlendingsforvaltning og etterforsking av vold og seksuelle overgrep.


ERG AS Etterforsking - Rådgiving - Gransking, Postboks 18, 5239 Rådal, tlf. +47 99870088, mail@erg.no, org.nr. 899510402mva.