Søk i våre sider:
FORSIDEN PRIVAT ETTERFORSKING GRANSKING / UTREDNING SIKKERHETSRÅDGIVING TRUSSELVURDERING OPERATIVE TJENESTER SAVNET PERSON BARNEBORTFØRINGSSAKER KRIMINALTEKNIKK RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING RANSFOREBYGGING BAKGRUNNS- OG REFERANSESJEKK KURS OG ØVELSER PARTNERE KONTAKTSKJEMA 
 
FORSIDEN > OPERATIVE TJENESTER

   mennesker3.jpg      OPERATIVE TJENESTER      

ERG AS sine rådgivere / granskere har lang erfaring med operativ virksomhet og kan bistå med rådgiving og praktisk bistand i forbindelse med:

  • kildebehandling
  • observasjonsvirksomhet
  • personsikring
  • objektsikring
  • sporsikring
  • bevisinnhenting
  • foto og videodokumentasjon
  • åstedsundersøkelserERG AS Etterforsking - Rådgiving - Gransking, Postboks 18, 5239 Rådal, tlf. +47 99870088, mail@erg.no, org.nr. 899510402mva.