Søk i våre sider:
FORSIDEN PRIVAT ETTERFORSKING GRANSKING / UTREDNING SIKKERHETSRÅDGIVING TRUSSELVURDERING OPERATIVE TJENESTER SAVNET PERSON BARNEBORTFØRINGSSAKER KRIMINALTEKNIKK RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING RANSFOREBYGGING BAKGRUNNS- OG REFERANSESJEKK KURS OG ØVELSER Kriseledelse Ransforebygging PARTNERE KONTAKTSKJEMA 
 
FORSIDEN > KURS OG ØVELSER

kurs2.jpg    KURS OG ØVELSER

ERG AS kan tilby kurs og tilrettelegging av øvelser innenfor flere områder.

ERG AS sitt personell har bred og spesifikk erfaring fra oppbygging og oppdatering av planverk, og gjennomføring av kurs og øvelser.

Kursene kan tilrettelegges for offentlig og privat sektor, store og små organisasjoner. Vi kan idag tilby kurs innen områdene KRISELEDELSE og RANSFOREBYGGING.

Se våre undersider.

Kriseledelse

Ransforebyggende kurs

 ERG AS Etterforsking - Rådgiving - Gransking, Postboks 18, 5239 Rådal, tlf. +47 99870088, mail@erg.no, org.nr. 899510402mva.