Søk i våre sider:
FORSIDEN PRIVAT ETTERFORSKING GRANSKING / UTREDNING SIKKERHETSRÅDGIVING TRUSSELVURDERING OPERATIVE TJENESTER SAVNET PERSON BARNEBORTFØRINGSSAKER KRIMINALTEKNIKK RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING RANSFOREBYGGING BAKGRUNNS- OG REFERANSESJEKK KURS OG ØVELSER PARTNERE KONTAKTSKJEMA 
 
FORSIDEN > BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING

buisness1.jpg     BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING

ERG AS har bred og spesifikk erfaring fra oppbygging av planverk, gjennomføring av kurs og øvelser, og krisehåndtering i praksis fra offentlig sektor. Vi kan tilby:

  • Gjennomgang og evaluering av eksisterende planverk
  • Bistand til oppdatering av eksisterende planverk
  • Bistand til utarbeidelse av nytt planverk

God beredskap gir trygghet, kompetanse og god økonomi. Vi lager skreddersydde løsninger for din organisasjon.

  • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
  • Beredskapsplanlegging
  • Utarbeidelse eller revisjon av beredskapsplanverk
  • Opplæring av ledere og nøkkelpersonell
  • Planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser ERG AS Etterforsking - Rådgiving - Gransking, Postboks 18, 5239 Rådal, tlf. +47 99870088, mail@erg.no, org.nr. 899510402mva.