Søk i våre sider:
FORSIDEN PRIVAT ETTERFORSKING GRANSKING / UTREDNING SIKKERHETSRÅDGIVING TRUSSELVURDERING OPERATIVE TJENESTER SAVNET PERSON BARNEBORTFØRINGSSAKER KRIMINALTEKNIKK RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING RANSFOREBYGGING BAKGRUNNS- OG REFERANSESJEKK KURS OG ØVELSER PARTNERE KONTAKTSKJEMA 
 
FORSIDEN > KRIMINALTEKNIKK


kriminalteknikk.jpg      KRIMINALTEKNIKK


ERG AS sine kriminaltekniske utredere besitter høy kompetanse og har meget lang erfaring fra kriminalteknisk arbeid i politiet. ERG AS kan tilby :

    • åstedsundersøkelser (brann, ulykker, kriminalitet, etc)
    • dokumentasjon (foto, kart rapport, sikring av materiale - inkl. DNA)
    • foto- og videoanalyse
    • behovsanalyse videoovervåkning

ERG AS utfører undersøkelser og analyser ved private laboratorier som benytter avansert teknisk utstyr og har lang erfaring i kriminalteknikk.ERG AS Etterforsking - Rådgiving - Gransking, Postboks 18, 5239 Rådal, tlf. +47 99870088, mail@erg.no, org.nr. 899510402mva.