Søk i våre sider:
FORSIDEN PRIVAT ETTERFORSKING GRANSKING / UTREDNING SIKKERHETSRÅDGIVING TRUSSELVURDERING OPERATIVE TJENESTER SAVNET PERSON BARNEBORTFØRINGSSAKER KRIMINALTEKNIKK RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING RANSFOREBYGGING BAKGRUNNS- OG REFERANSESJEKK KURS OG ØVELSER PARTNERE KONTAKTSKJEMA 
 
FORSIDEN > GRANSKING / UTREDNING

data2.jpg       GRANSKING / UTREDNING

ERG AS har erfaring fra flere store nasjonale og internasjonale granskingssaker, som forsøk på selskapsovertakelse, økonomisk utroskap, tyveri av teknologi, utro tjenere mm.

Har deres firma / du kommet i en vanskelig situasjon, kan vi bistå.

Vi kan tilby

    • rådgiving

    • analyse

    • gransking / utredning av alle typer saker

Ønsker du å inngi en anmeldelse til politiet kan vi bistå med rådgiving og forberedelse av saken.

ERG AS sine granskere er rekruttert fra politiet og har årelang erfaring fra analyse, taktisk og teknisk etterforskning på høyt plan både i saker som omhandler allmenn kriminalitet, organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet m.m. ERG AS benytter egne teknikere med lang erfaring med kriminalteknikk.ERG AS Etterforsking - Rådgiving - Gransking, Postboks 18, 5239 Rådal, tlf. +47 99870088, mail@erg.no, org.nr. 899510402mva.