Søk i våre sider:
FORSIDEN PRIVAT ETTERFORSKING GRANSKING / UTREDNING SIKKERHETSRÅDGIVING TRUSSELVURDERING OPERATIVE TJENESTER SAVNET PERSON BARNEBORTFØRINGSSAKER KRIMINALTEKNIKK RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING RANSFOREBYGGING BAKGRUNNS- OG REFERANSESJEKK KURS OG ØVELSER PARTNERE KONTAKTSKJEMA 
 
FORSIDEN > BARNEBORTFØRINGSSAKER

BARNEBORTFØRINGSSAKER

Tall fra Justisdepartementet januar 2011 viser at aldri før er så mange norske barn blitt bortført til utlandet av en av foreldrene. På bare ett år er antallet barnebortføringer fra Norge doblet – i fjor ble 61 barn bortført til utlandet. 

.

Antall barn bortført til utlandet                    Statistikk over bortført til hvilket land

_2701Bortf_rt_2752_1421539a.jpg

tall fra justisdep.

Justisdepartementet tror økningen skyldes at det er flere forhold over landegrensene. Mange barn bortføres til land som Norge har stor innvandring fra. Også norske bidragsregler kan bidra til barnebortføringer.

Økonomiske fordeler er motivet bak mange av bortføringene. Så lenge barnet oppholder seg hos den ene av foreldrene, skal den andre betale barnebidrag – selv om norske domstoler har slått fast at barnet er ulovlig bortført.

ERG AS og våre samarbeidspartnere kan hjelpe deg. Vi har erfaring både med forebygging av barnebortføring og oppsporing og tilbakeføring av bortførte barn.

Forebygging av barnebortføring:

Er du engstelig for at ditt barn skal bortføres, bistår vi med å utarbeide nødvendige tiltak for at du skal bli trygg og få bedre kontroll over situasjonen. Vi har god erfaring med forebygging av flere slike saker.

Tilbakeføring:

Er ditt barn bortført bistår vi, sammen med våre samarbeidspartnere, med eventuell oppsporing og tilbakeføring.

Ta kontakt med oss for en diskret og uforpliktende samtale.

SE REPORTASJE I NYHETENE:

http://www.ba.no/nyheter/article5474192.eceERG AS Etterforsking - Rådgiving - Gransking, Postboks 18, 5239 Rådal, tlf. +47 99870088, mail@erg.no, org.nr. 899510402mva.