Søk i våre sider:
FORSIDEN PRIVAT ETTERFORSKING GRANSKING / UTREDNING SIKKERHETSRÅDGIVING TRUSSELVURDERING OPERATIVE TJENESTER SAVNET PERSON BARNEBORTFØRINGSSAKER KRIMINALTEKNIKK RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING RANSFOREBYGGING BAKGRUNNS- OG REFERANSESJEKK KURS OG ØVELSER PARTNERE KONTAKTSKJEMA 
 
FORSIDEN

World-map2_1.gif    ERG AS Etterforsking - Rådgiving - Gransking

 Konfidensiell og trygg bistand.

  • Etterforsking
  • Rådgiving
  • Gransking
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  • Forsikringssaker
  • Bistand ved bobehandling
  • Trusselvurdering
  • Savnet person
  • Kriminalteknikk
  • Barnebortføringssaker
  • Bakgrunns- og referansesjekk
  • Opplæring/øving innen:

    • Ransforebygging

    • Beredskapsledelse
    • Krisekommunikasjon
    • Mediehåndtering
    • Pårørendehåndtering

Tar du kontakt med oss vil vi sammen gjennomgå din sak.  Deretter vil du få vår vurdering av saken.  Finner vi at ERG AS kan bistå deg, og du ønsker vår bistand, setter vi sammen opp en avtale.

Visjon

ERG skal være et ledende selskap som tilbyr profesjonell bistand.

Vår erfaring - din trygghet

Våre partnere er tidlige ledere og spesialister med lang nasjonal og internasjonal erfaring fra politiet.


Målgrupper

 Offentlig og privat virksomhet og privatpersoner.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERG AS Etterforsking - Rådgiving - Gransking, Postboks 18, 5239 Rådal, tlf. +47 99870088, mail@erg.no, org.nr. 899510402mva.